Սև քարը

Սև քարը

Քաաբայի կառուցման ավարտից քիչ առաջ Աբրահամը հայտնաբերեց, որ նրա անկյուննեից մեկում մի քար է բացակայում: Նա ուղարկեց Իսմաիլին համապատասխանող քարի որոնման, և երբ նա (Իսմաիլը) որոնումներից վերադարձավ, տեսավ, որ Աբրահամը այդ դատարկ տեղում մի քար է տեղադրել ու արդեն ամրացրել է: Այդ ժամանակ Իսմաիլը հարցրեց.

«Ով հայր: Որտե՞ղից ես գտել այդ քարը»: (Աբրահամը) պատասխանեց. «(հրեշտակ) Ջիբրիլն է բերել ինձ դա դրախտից»»: Այդպիսով Քաաբայի կանգնացումը ավարտվեց:

Նույնպես փոխանցվում է, որ սկզբից այդ քարը կաթից սպիտակ էր: Տիրմիդին մեջբերում է մարգարեի (խաղաղություն և Ալլահի ողորմությունը լինի նրան) հետևյալ խոսքերը.

«Սև քարը ուղարկված էր դրախտից և (այն) կաթից էլ սպիտակ էր, և սևացավ մարդկային մեղքերից»: