Ինչ է ասում Ղուրանը լեռների մասին

Mountains

Ալլահն ասում է.

«Մի՞թե մենք երկիրը պատրաստ չենք արել ձեր բնակվելու համար, և լեռները՝ փշեր» (Ղուրան 78:6-7)
Mountains as Pegs

Իզոստազիան հայտնաբերելու մեթոդներից մեկը- ծանրության շեղման դիտարկումը, ինչպես ցուցադրված է այս նկարում: (ա)-ծանրության ուղղահայաց դիրքը: Եթե լեռները ուղղակի ծանրություն լինեին, լիների երկրի մակերևույթին հավասար, ապա նրանք կկարողանային տեղաշարջվել: (գ)- Սակայն նրանց խորը «արմատ» ունենալու պատճառով դիտարկվում է շեղում մինչև (բ) դրությունը: Building Planet Earth, էջ 35: Նկարը մեչբերված է թողարկողի թույլտվությամբ:

Գիտնականները հաստատում են, որ լեռների ձևը նման է «փշերի». Ժամանակակից սարքերի շնորհիվ հայտնի դառավ, որ ամեն լեռ իր տակը «արմատ» ունի, որը ստաբիլացնում է երկրի մակերևույթը տակի հարթություններով... Լեռները նման են մեխերին, որոնցով կպցնում են փայտե տարբեր իրեր (“Earth”, Press and Siever, էջ. 435. Cm. takje “Earth Science”, Tarbuck and Lutgens, էջ. 157. Cm. takje : “Earth Science Today”, Murphy, Brendan, Nance, Damian, էջ. 107.)

Mountains roots

Լեռների արմատային համակարգ ունենալու փաստը կապում են իզոստազիայի երևույթի կամ իզոստազիոն հավասարակշռության հետ. «Ինչքան շատ է լեռան բարձրությունը, այնքան խորը «արմատ» ունի»:

Նկարում պատկերված են լեռների «արմատները»: Այդպիսի արմատներից որոշները կարող են երկրի ընդերքում սփռված լինել 60կմ:

Ալլահն ասում է.

«Եվ (Նա) անսասան լեռներ տեղադրեց երկրի վրա, որ նա չտատանվի ձեր հետ, նաև գետեր ու ճանապարհներ, գուցե գնաք ճիշտ ճանապարհով» (Ղուրան 16:15)

Ժամանակակից գիտնականները գտել են, որ լեռները երկրի վրա դրված են հավասարաչափ ողջ աշխարհում: Դրանք հանդիսանում են երկիրը ստաբիլացնող իրերից: Հիմնականում դա վերաբերվում է այսպես կոչված լեռնաշղթաներին, որոնց կարելի է տեսնել բոլոր մայրցամաքներում («The Geologikal Concept of Mountians in the in the Qur’an», El-Naggar, c. 5. Cm. takje: “World of Earth Science”, Tom “Mountain Chains”.)

Այդպիսով, կարդալ ու գրել չիմացող մարդը ինչպե՞ս կարող էր ունենալ այդպիսի գիտելիքներ: