Ինչ է ասում Ղուրանը երկնային մարմինների մասին

Whirlpool Galaxy
Ջրապտույտ (M51, NGC 5194/5195)- «Գոնչի Շների» աստղաբույլի գալակտոկան երկրից 37մլն լույսային տարի հեռավորության վրա: Գալակտիկայի տրամագիծը կազմում է մոտ 100 հազ. Լույսային տարի: Այն կազմված է մեծ սպիռալաձև գալակտիկայից NGC5194, Ճյուղերից մեկի վրա գտնվում է գալակտիկա-ընկրակից NGC5195-ը:

Ալլահն ասում է.

«Ալլահն է երկինքները առանց սյուների բարձրացնողը ինչպես տեսնում եք» (Ղուրան 13:2)

Տիեզերքի հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ այն կազմող երկնային մարմինների նյութերի մեջ ընդգրկված է հսկայական էներգիա և որ բոլոր ֆիզիկական երևույթները փոքր կամ մեծ մակարդակներում բացատրվում են տարրական մասնիկների միջև փոխազդեցությամբ: Ժամանակակից գիտնականները առանձնացնում են տարրական մասնիկների միջև փոխազդեցության չորս տեսակ և դրանք անվանում են հիմնական: («Հիմնական փոխազդեցություններ», Ի.Լ.Բուհբինդեր (Տոմսկի պետական համալսարան), հրատարակված է Սորոսովի ուսուցանական ամսագրում N 5: 168-173).

Ուժեղ փոխազդեցություն (ատոմային փոխազդեցություն): Այն գործում է ատոմային կորիզի ծավալով և ավելի թույլ, պատասխանելով ձգողության համար կորիզների մեջի պրոտոնների, նեյտրոնների և էլեկտրոնների միջև:

Էլեկտրոմագնիտական փոխազդեցություն: Այն որոշում է ատոմների և մեջի կորիզների և էլեկտրոնների միջև փոխազդեցությունը, այդ պատճառով էլեկտրոմագնիսական փոխազդեցութանն է տրվում ուժերի մեծամասնությունը, որոնք երևում են մակրոսկոպիկ երևույթների ընթացքում՝ առաձգականության ուժ, շփում, քիմիական կապ և այլն: Էլեկտրոմագնիսական փոխազդեցությունը նաև բերում է էլեկտրոմագնիսական ալիքների ճառագայթման:

Թույլ փոխազդեցություններ, կամ թույլ ատոմային թոխազդեցություններ: Այն պատասխանատու է, մասնավորապես, կորիզի բետա-փլուզման համար: Թույլ փոխազդեցությունը հանդիսանում է կարճ գործունեություն ունեցող՝ այն երևում է ատոմի կորիզի հեռավորություններից կարճ տարածության մեջ:

Գրավիտացիոն փոխազդեցություն: Հիմնականներից ամենաթույլը, սակայն հանդիսանում է ունիվերսալ, այսինքն ներկա է բոլոր տեսակի նյութերում և ունի ձգողական բնույթ:

Ալլահն ասում է.

«Նա է գիշերն ու ցերեկը, արևն ու լուսինը արարողը: Բոլոր երկնային մարմինները լողում են իրենք իրենց, ամեն մեկն իր շրջանաձև ուղեծրերով» (Ղուրան 21:33)

Ալլահն ասում է.

«Եվ արևը գնում է մի հաստատուն ուղեծրով: Այդպես է Ամենազոր, Ամենագետի կանխորոշումը: Մենք լուսնի համար դրությունններ (լուսնային օրացույց) կանխորոշեցինք, մինչ նա կրկին դառնա հին պալմայի նման (երբ փոքրանա): Արևը երբեք չի հասնի լուսնին, և գիշերը չի հասնում ցերեկին: Յուրաքանչյուրը լողում է ուղեծրով» (Ղուրան 36:38-40)

Գիտնականները գտնում են Ալլահի այս այաթներում մի ցուցում, որն ասում է արեգակի ինչ-որ ուղղությամբ շարժվելու մասին: Հնում, իսկ մասնավորապես մինչ Ղուրանի ուղարկվելը համարվում էր, որ այն հանդիսանում է անշարժ երկնային մարմին:

Ժամանակակից տիեզերաբանությունն ու աստղագիտությունը մի ձայնով հաստատում են, որ արեգակը իսկապես շարժվում է որոշ ուղղությամբ: Եվ արեգակնային համակարգի բոլոր մոլորակները նույնպես տեղաշարժվում են: Այն ճանապարհը, որը կատարում է մեր Երկիր մոլորակը արեգակի շուրջ, նրա երկնային ոլորտի ձևը կոչվում է Էկլիպտիկա, և ունի էլիպսի ձև:

Ալլահն ասում է.

«(երդվում եմ) և խուբոկների երկնքով» (Ղուրան 51:7)

Արաբական «խուբոկ» բառը ունի տարբեր իմաստներ:

Կատարյալությունը ստեղծելուց: Աստղագետները համարում են, որ գոյություն ունի մոտ երկու հարյուր միլիարդ գալակտիկա և յոթանասուն միլիարդ տրիլիոն աստղ (http//www.esa.int/esaSC/SEM75BS1VED_extreme0.html): Ամեն գալակտիկա տարբերվում է չափսով, ձևով, խտությամբ, իր շուրջ պտտվելու արագությամբ, մեր ու մյուս գալակտիկաներից հեռավորությամբ, զարգացման փուլով, աստղերի քանակով և այլն:

Ասվում է նաև մի բանի մասին, որում ամեն ինչ զարմանալիորեն միաչափ և հավասարակշռված է: Վերն ասված թվի մեջ մտնող Գալակտիկային համակարգի մեզ հայտնի գալակտիկաներն ու աստղերը կազմում են ամբողջ տիեզերքի միայն մեկ տասներորդ մասը: Ուրեմն պետք է գոյություն ունենա մի ուժ, որը պահում է այդ ամենը միասին, այլապես տիեզերքը կփլուզվի:

Ալլահն ասում է.

«Ճշմարիտ, Ալլահը պահում է երկինքն ու երկիրը, որպեսզի նրանք չշարժվեն իրենց տեղերից: Իսկ եթե դրանք շարժվեն, ապա Նրանից բացի ոչ ոք դրանք չի պահի: Ճշմարիտ, Նա Խալիմ (Զուսպ), Գաֆուռ (ամեն ինչ ներող) է» (Ղուրան 35:41)

Երկնային մարմինների ուղեծրերը:

Ղուրանի այաթներից մեկում Ալլահն ասում է.

«Նա է արեգակին փայլուն աղբյուր դարձնողը և լուսնին որպես լույս (անդրարարձնող) և տարբեր փուլեր կանխորոշելով, որպեսզի դուք կարողանաք հաշվել տարիներն ու իմանաք հաշիվը: Այդ ամենը Ալլահը ստեղծել է ճշմարտությամբ և արդարադատությամբ: Նա բացատրում է այաթները(փաստերը, ապացույցները, նշանները և այլն) իմացող մարդկանց համար» (Ղուրան 10:5)

Գիտնականները համարում են, որ Մուհամեդին (խաղաղություն և Ալլահի օրհնանքը լինի նրան) տասնչորս դարից ավել առաջ ուղարկված այս այաթը, նշում է լույսի բնույթը, որը դուրս է գալիս երկու երկնային մարմիններից՝ արեգակից և լուսնից: Արեգակը ճառագայթում է լույսը, որը ինքն է ստեղծում, այդպիսով, հանդիսանալով տաք ու մարմնով տաքություն տվող: Իսկ լուսինը հանդիսանում է սառը օբյեկտ, հետևաբար միայն փոխանցում է այդ լույսը: Այդպիսի տեղեկությունը չէր կարող հայտնի լինել Մուհամեդի (խաղաղություն և Ալլահի օրհնանքը լինի նրան) ժամանակաշրջանի մարդուն: Դա ևս մի անգամ հաստատում է, որ Ղուրանի այաթները Աստծո խոսք են հանդիսանում: