Ինչ է ասում Ղուրանը կենդանիների մասին

Ալլահն ասում է.

«Ճշմարիտ, Կենդանիներից (որ կերակրում եք) մի խրատ ունեք՝ ձեզ տալիս ենք, որ ուտեք և խմեք նրանց օրգաններից, որ կան արյան ու գեղձերի միջև՝ ջինջ և համեղ կաթ է դուրս գալիս այն խմողների համար» (Ղուրան 16:66)
Pure Milk

Մորիս Բուկայն ասել է.

«Որպեսզի հասկացվի այս այաթի ինաստը գիտական մոտեցմամբ, մենք պետք է օգտագործենք գիտության հիմքը կազմող գիտելիքներից, որը ուսումնասիրում է կենդանի օրգանիզմում տեղի ունեցող գործողությունները: Օրգանիզմին անհրաժեշտ կսուցող նյութերի ձևավորումը տեղի է ունեում մարսողության ամբողջ գործողության ընթացքում բարդ քիմիական ձևավորումների արդյունքում: Սնունդի մարսողության վերջին գործողությունը տեղի է ունենում բարակ աղիքում: Այդտեղից ստամոքսից ներծծման գործողության արդյունքում դրանք ընկնում է արյունատար համակարգ:

Դա տեղի է ունենում երկու ճանապարհներով: Լամֆիկ կապիլյարներից և արյունատար կապիլյարներից, որոնք հանդիսանում են արյան տեղափոխման համակարգի մաս:

Դարպասային երակից անհրաժեշտ սնունդ պարունակող արյունը անցնելով լյարդի մեջով, որտեղ ստանում է որոշ փոփոխություններ, վերադարնում է արյունատար հանակարգ: Այդպիսով օրգանիզմի ապրելու բոլոր կարևոր նյութերը անցնում են օրգանիզմի արյունատար համակարգ:

Կաթի պարունակող նյութերը վերամշակվում են կաթնային եերկաթներով: Բոլոր անհրաժեշտ սնուցող նյութերը, որոնք ճանապարհով հանդիսանում են մարսողության մթերքներ, տարվում են կաթնային երկաթների մոտ արյան համակարգի շնորհիվ: Հետևաբար արյունը հանդիսանում է սննդի պահպանման ու տեղափոխման եղանակ: Նա տալիս է սննդանյութեր ոչ միայն կաթնային երկաթներին, որոնք դրա շնորհիվ կարող են կաթ մշակել, այլ նաև մնացած օրգաններին:

Այդպիսով կարևոր պահը, որը կանխորաշել է պրոցեսների ամբողջ հերթականությունը՝ որոնք ուղարկված են օրգանները սնունդով ապահովելու համար, հանդիսանում է արյան ու սնուցող նյութերի կարողությունը: Այդ հայտնագործությունը հնարավոր դառավ ժամանակակից քիմիայի ու ֆիզիոլոգիայի ձերքբերումների շնորհիվ: Մուհամեդի (խաղաղություն և Ալլահի օրհնանքը լինի նրան) ժամանակ այդպիսի փաստերը մարդկությանն անհայտ էին: Ես համարում են, որ գիտական նշանը, որը գրված է այդ այաթում չի կարող լինել մարդկային ուղեղից, հաշվի առնելով այն գիտական ու տեխնիկական զարգացման մակարդակը, այն ժամանակ երբ Ղուրանը ուղարկվում էր (Մորիս Բուկայ «Աստվածաշունչը, Ղուրանն ու գիտությունը»):