Քաաբա

Քաաբա

Երբ ծնվեց Աբրահամի և Ագարի որդի Իսմաիլը, նրա մյուս կինը՝ Սառան խանդեց ու խնդրեց Աբրահամին, որ նրանց իրենից հեռու ուղարկի:

Գիտական բացարտություն

Գիտական բացարտություն

Ղուրանը ուղարկված է կարդալ և գրել չիմացող Մուհամեդին (խաղաղություն և Ալլահի ողորմությունը լինի նրան), և նրա ժողովրդի մեծ մասը անտառաճանաչ էր:

Ո՞վ է Ալլահի առաքյալը:

Ո՞վ է Ալլահի առաքյալը:

Նրա լրիվ անունն է Մուհամեդ (խաղաղություն և Ալլահի ողորմությունը լինի նրան) իբն Աբդուլլահ իբն Աբդուլ Մութթալիբ իբն Հաշիմ: Նա նաեւ հայտնի է որպես Աբուլ-Կասիմ: Նա պատկանում է արաբական Քուրայշ ցեղին, որը սկիզբ է առել Ադնանից՝ Իսմայիլի որդիներից մեկից: Իսմայիլը Ալլահի մարգարե Իբրահիմի (Աբրահամի) որդին էր:

Իրավունքները Իսլամում

Իրավունքները Իսլամում

Իսլամը կարգադրում է իր հետեւորդներին հարգանքով վերաբերվել մյուսների իրավունքներին:

Իսլամը հասկանալու բանալին

Ասե՛ք (Ով մուսուլմաննե՛ր). «Ճշմարիտ, հավատում ենք Ալլահին և ամեն մեզ, Աբրահամին, Իսմայիլին, Իսահակին, Հակոբին և Ալ-Ասբատներին (Հակոբի տասերկու որդիների հետնորդներին) ուղարկվածին, Մովսեսին ու Հիսուսին ամեն ուղարկվածին, և ամեն ինչին, որ ուղարկվել է մարգարեներին նրանց Տիրոջից: Նրանց մեջ ոչ մի տարբերություն չենք դնում, և մենք Նրա (Ալլահի) համար մուսուլմաններ ենք:(Ղուրան 2:136)

Սկսում եմ Բարեսիրտ, Ողորմած Աստծո (Ալլահի) Անունով:

Փառք աշխարհների Աստված Ալլահին: Խաղաղություն ու օրհնություն Նրա մարգարե Մուհամեդին, նրա ընտանիքին ու հետևորդներին մինչ Դատաստանի Օրը:

Այս աշխատանքը հակրճորեն բացատրում է կրոնի էությունը, որը համարվելով վերջին աստվածային ուխտը, անիրական է վերափոխում բոլոր անցյալ կրոնները: Ժամանակակից հետազոտությունների համաձայն Իսլամի հետևորդների քանակը անցել է միլիարդից: Ամեն օր մարկանց հսկայական քանակ մտնում է այդ կրոնի տաքության մեջ, չնայած որ մուսուլման քարոզիչները չեն ստանում բավարար նյութական ու հոգեբանական աջակցություն, սակայն մուսուլմանի սիրտը շատ հազվադեպ կարող է ժխտել Իսլամը, այն ընդունելուց հետո:

Մինչ այս գրքի կարդալը դուք պետք է իմանաք, որ Ղուրանը չի հանդիսանում գիտական գիրք: Իսլամում գիտելիքը մեծ հարգանք ունի և շատ է օգտագործվում հասարակությունում: Ղուրանը դա հիմնական օրենքն է, որի վրա հիմնված են մուսուլմանի կյանքի գործողությունները: Այնտեղ կան մեջբերումներ քաղաքական, հասարակական, տնտեսագիտական, էթիկական և այլ թեմաներ:

Տվյալ աշխատանքը գրելիս, ես իմ առջեւ չեմ դրել նպատակ կապել յուրաքանչյուր գիտական բացահայտումը Ղուրանի որևէ այաթի հետ: Եւ մեջբերելով որոշ գիտական փաստեր, ձգտել եմ ընդամենը ցույց տալ, որ գոյություն ունեն այաթներ, որ նշում են որոշ գիտական տեղեկություններ, որի հաստատումը հնարավոր է դարձել ի շնորհիվ ժամանակակից գիտության ու տեխնիկական մտքի ձեռքբերումների:

Ձեզ բոլորիդ խնդրում եմ կարդալ այս գիրքը, տեսնեք Ալլահի նշաններն ու աշխատեք հնարավորինս շատ իմանալ Ալլահի ճշմարիտ կրոնի մասին:

Հեղինակ – Աբդուլ-Ռահման Աշ-Շիհա
Թարգմանությունը: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Արմեն Նալբանդյան