Το Σπήλαιο Χιρά’

Το Σπήλαιο Χιρά’

Ο Προφήτης συνήθιζε να περνά κάποιες νύχτες στη σπηλιά Χιρά’. Ο Γαβριήλ του έφερε την πρώτη αποκάλυψη ενώ βρισκόταν σε αυτήν τη σπηλιά. Οι Μουσουλμάνοι, όμως, δεν πρέπει να πάνε εκεί, επειδή ο Προφήτης ποτέ δεν γύρισε εκεί αφότου του ανατέθηκε η θεία αποστολή.

Το Σπήλαιο Χιρά’

Η Σπηλιά του Χίρά’ βρίσκεται στην κορυφή του

«Τζάμπαλ Αν-Νούρ» (Το Όρος του Φωτός), ένα μικρό βουνό, ύψους περίπου 634 μέτρων, ανατολικά της Μέκκας. Είναι περίπου 4 χιλιόμετρα μακριά από το Χάραμ (Ιερό Οίκο). Σε αυτή τη σπηλιά, στο Όρος Αν-Νουρ, ο αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στον Προφήτη Μωχάμμαντ (Το Έλεος Του Αλλά και ειρήνη σ’ αυτόν) με τη θεία αποκάλυψη. Το Όρος Αν-Νουρ είναι ένα από τα βουνά της Μέκκας (Φαράν) που αναφέρονται στην Πεντάτευχο (Τορά), κεφ. 23, στ. 2.