Την Μαύρη Λίθος

Την Μαύρη Λίθος

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το κτίσιμο της Κά‘μπα ο Αβραάμ είδε πως έλειπε μία πέτρα (για να την τελειώσει). Τότε ζήτησε από τον Ισμαήλ να ψάξει για μία πέτρα. Αυτός πήγε να ψάξει, αλλά όταν γύρισε είδε πως ο πατέρας του είχε ήδη τοποθετήσει μία πέτρα εκεί που υπήρχε κενό. Τότε τον ρώτησε:

«Πατέρα, που βρήκες αυτή την πέτρα;» Αυτός απάντησε: «Μου την έφερε ο Γαβριήλ από τον Παράδεισο».

Έτσι ολοκλήρωσαν το κτίσιμο της Κά‘μπα . Όταν αυτή η τελευταία πέτρα κατέβηκε από τον Παράδεισο ήταν λευκή σαν το γάλα. Είπε ο Προφήτης:

«Η Μαύρη Λίθος στάλθηκε κάτω στη Γη από τον Παράδεισο πιο άσπρη από το γάλα, αλλά έγινε μαύρη από τις αμαρτίες των ανθρώπων»(Ατ-Τίρμιδι).