Τι λέει το Κοράνιο για τα βουνά

Mountains

Ο Αλλά λέει:

«Μήπως δεν έχουμε κάνει τη γη έτοιμη για να την κατοικήσετε, και τα βουνά σα σφήνες (πασσάλους);» (Κοράνι 78:6-7).

Οι επιστήμονες εξηγούν τη σημασία των βουνών παρομοιάζοντάς τα με πασσάλους που σταθεροποιούν τη Γη λέγοντας ότι:

«Τα βουνά έχουν υπόγειες ρίζες. Αυτές οι ρίζες είναι έντονα πηγμένες μέσα στο έδαφος και έτσι τα βουνά έχουν τη μορφή πασσάλου. Ο φλοιός της Γης έχει βάθος από τριάντα μέχρι εξήντα χιλιόμετρα, όπως γνωρίζουμε χάρη στους σεισμογράφους. Γνωρίζουμε επίσης, χάρη σε ειδικά μηχανήματα, ότι κάθε βουνό έχει μία υπόγεια ρίζα που δένει στενά το φλοιό της Γης με τα κατώτερα στρώματα και αποτρέπει τη γη από το να σείεται συνεχώς. Συνεπώς, το βουνό είναι σαν ένα καρφί που κρατά μαζί διάφορα κομμάτια ξύλου». (Βλ. Press και Siever, Earth (Γη), σελ. 413 ff; Cailleux, Anatomy of the Earth (Ανατομία της Γης), σελ. 220• Tarbuck και Lutgens, Earth Science (Γεωλογική Επιστήμη), σελ. 158.)

Ο Αλλά λέει:

«Και [Αυτός] τοποθέτησε στη γη βουνά που την σταθεροποιούν, για να μην τρέμει αυτή κάτω από τα πόδια σας, και ποτάμια και δρόμους, μήπως και καθοδηγηθείτε»(Κοράνι 16:15).
Ισοστασία: ορεινοί όγκοι εκτρέπουν ένα εκκρεμές μακριά από την κατακόρυφο, αλλά όχι τόσο όσο θα περίμενε κανείς. Στο διάγραμμα, η κατακόρυφη θέση προκύπτει από (a)· αν το βουνό ήταν απλά ένα φορτίο που στηρίζεται σε έναν ενιαίο φλοιό, θα έπρεπε να παρεκκλίνει στο (c). Ωστόσο, επειδή έχει ένα βάθος από σχετικά μη-πυκνά βράχια, η παρατηρούμενη εκτροπή είναι μόνο στο (b). Εικόνα από το Building Planet Earth (Κατασκευάζοντας τον Πλανήτη Γη), Cattermole σελ. 35
Ισοστασία: ορεινοί όγκοι εκτρέπουν ένα εκκρεμές μακριά από την κατακόρυφο, αλλά όχι τόσο όσο θα περίμενε κανείς. Στο διάγραμμα, η κατακόρυφη θέση προκύπτει από (a)· αν το βουνό ήταν απλά ένα φορτίο που στηρίζεται σε έναν ενιαίο φλοιό, θα έπρεπε να παρεκκλίνει στο (c). Ωστόσο, επειδή έχει ένα βάθος από σχετικά μη-πυκνά βράχια, η παρατηρούμενη εκτροπή είναι μόνο στο (b). Εικόνα από το Building Planet Earth (Κατασκευάζοντας τον Πλανήτη Γη), Cattermole σελ. 35

Η σύγχρονη επιστήμη διαπίστωσε ότι τα βουνά είναι διανεμημένα ομοιόμορφα και με ακρίβεια πάνω στη Γη, γεγονός που την σταθεροποιεί, κυρίως χάρη σε εκείνα τα βουνά που οι γεωλόγοι αποκαλούν «Ασύμμετρες Οροσειρές», οι οποίες βρίσκονται σε κάθε ήπειρο. Πώς θα μπορούσε ένας αγράμματος άνθρωπος, από ένα έθνος κυρίως απαίδευτο, να γνώριζε αυτά τα πράγματα!

Μια εικόνα που δείχνει τις ‘ρίζες’ ενός βουνού. Μερικές από αυτές τις ρίζες μπορεί να εκτείνονται στα εξήντα χιλιόμετρα υπό του εδάφους.
Μια εικόνα που δείχνει τις ‘ρίζες’ ενός βουνού. Μερικές από αυτές τις ρίζες μπορεί να εκτείνονται στα εξήντα χιλιόμετρα υπό του εδάφους.