Τι λέει το Κοράνιο για τις φάσεις του ανθρώπινου εμβρύου

Ο Αλλά λέει:

«Και, πράγματι, πλάσαμε τον άνθρωπο (Αδάμ) από λάσπη αναμεμειγμένη από όλη τη γη. Έπειτα τον κάναμε (τους απογόνους του Αδάμ) Νούτφα (σταγόνες από αναμεμειγμένες εκκρίσεις των δύο φύλλων) μέσα σε τόπο ασφαλισμένο (τη μήτρα). Έπειτα δημιουργήσαμε την Νούτφα σε ‘Άλακα (κρεμάμενο θρόμβο αίματος), και δημιουργήσαμε την ‘Άλακα σε Μούντγα (ένα κομμάτι σάρκας, που φαίνεται μασημένη), και δημιουργήσαμε τη Μούντγα σε κόκαλα, και ντύσαμε (περιβάλαμε) τα κόκαλα με σάρκα και έπειτα σχηματίσαμε απ’ αυτό ένα άλλο νέο πλάσμα (του εμφυσήσαμε το πνεύμα). Ας είναι Ευλογημένος ο Αλλά ο Άριστος των Δημιουργών. Έπειτα απ’ όλα αυτά στο τέλος θα πεθάνετε και έπειτα, κατά την Ημέρα της Αναστάσεως, θα αναστηθείτε» (Κοράνι 23:12-16).
Η Απαρχή της Ανθρώπινης Ανάπτυξης.
Η Απαρχή της Ανθρώπινης Ανάπτυξης.

Τα στάδια μέσα από τα οποία περνά ένας άνθρωπος είναι:

  • Δημιούργημα από πυλό: ο Αδάμ, ο πατέρας της ανθρωπότητας φτιάχτηκε από πυλό. Αυτός ο στίχος διαφωνεί λοιπόν με τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών που η επιστήμη σήμερα αναθεωρεί. Αυτό δείχνει πως οι άνθρωποι είναι ξεχωριστά πλάσματα. Η ανθρωπότητα δεν εξελίχθηκε από άλλα είδη.
  • Αναμεμειγμένο σπέρμα: σε αυτό το στάδιο οι σεξουαλικές εκκρίσεις του ανδρός και της γυναίκας αναμειγνύονται στη μήτρα, με αποτέλεσμα το ωάριο να γονιμοποιείται ή να πεθαίνει με τη θέληση του Αλλά. Αν το ωάριο γονιμοποιείται, η ανθρώπινη ζωή θα εισέλθει στα πρώτα της στάδια.

Ο Αλλά λέει:

«Εμείς δημιουργήσαμε τον άνθρωπο από Νούτφα (σταγόνες) από αναμεμειγμένες εκκρίσεις (των δύο φύλλων), και τον δοκιμάζουμε (αν θα ακολουθήσει το Δρόμο Του Αλλά ή όχι), και τον κάναμε ικανό να βλέπει και να ακούει (για να βλέπει τις αποδείξεις και να ακούει το Λόγο Του Αλλά)» (Κοράνι 76:2).
Διάγραμμα που απεικονίζει τη γονιμοποίηση, η διαδοχή γεγονότων ξεκινά όταν το σπέρμα έρχεται σε επαφή με τη μεμβράνη του πλάσματος του δευτερογενούς ωαρίου και λήγει με την σύμμειξη των μητρικών και των πατρικών χρωμοσωμάτων στη μετάφαση της πρώτης μιτωτικής διαίρεσης του ζυγωτού. Ένα δευτερογενές ωάριο που περιβάλλεται από πολλά σπερματοζωάρια, δύο εκ των οποίων έχουν διεισδύσει στην corona radiate (στρώμα θυλακοειδών κυττάρων που περικυκλώνουν το μη γονιμοποιημένο ωάριο) (Απόσπασμα από το βιβλίο του Δρ. Κειθ Μουρ, The Developing Human (Ο Αναπτυσσόμενος Άνθρωπος), σελ. 34 -7η έκδοση)
Διάγραμμα που απεικονίζει τη γονιμοποίηση, η διαδοχή γεγονότων ξεκινά όταν το σπέρμα έρχεται σε επαφή με τη μεμβράνη του πλάσματος του δευτερογενούς ωαρίου και λήγει με την σύμμειξη των μητρικών και των πατρικών χρωμοσωμάτων στη μετάφαση της πρώτης μιτωτικής διαίρεσης του ζυγωτού. Ένα δευτερογενές ωάριο που περιβάλλεται από πολλά σπερματοζωάρια, δύο εκ των οποίων έχουν διεισδύσει στην corona radiate (στρώμα θυλακοειδών κυττάρων που περικυκλώνουν το μη γονιμοποιημένο ωάριο) (Απόσπασμα από το βιβλίο του Δρ. Κειθ Μουρ, The Developing Human (Ο Αναπτυσσόμενος Άνθρωπος), σελ. 34 -7η έκδοση)

Αν το σπέρμα αποτύχει να γονιμοποιήσει το ωάριο, θα αποβληθεί από τη μήτρα μαζί με το ωάριο, αλλά αν γονιμοποιήσει το ωάριο, θα δημιουργήσει ένα ζυγωτό που θα προσκολληθεί στο τοίχωμα της μήτρας με τη μορφή βλαστιδίου. Αν το θέλει ο Αλλά το έμβρυο θα προσκολληθεί στη μήτρα και θα προχωρήσει στο στάδιο της άλακα (δηλ., κάτι σαν μια «βδέλλα» που κρέμεται).

Ο Αλλά λέει:

«Ω! Άνθρωποι! Αν αμφιβάλλετε για την Ανάσταση, (λάβετε υπ’ όψη) ότι σας έχουμε πλάσει από χώμα (Αδάμ), έπειτα από Νούτφα (σταγόνες από αναμεμειγμένες εκκρίσεις των δύο φύλλων), έπειτα από ‘Άλακα (κρεμάμενο θρόμβο αίματος), έπειτα από Μούντγα (ένα κομμάτι σάρκας, που φαίνεται μασημένη), που αναπτύσσεται ή όχι (στην ανθρώπινη μορφή)– για να σας αποδείξουμε (τη Δύναμή Μας). Και κάνουμε όποιον θέλουμε να παραμένει στη μήτρα (της μητέρας του) για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.• Έπειτα σας βγάζουμε έξω – ως μωρά – έπειτα για να φτάσετε στην ηλικία της ολοκληρωμένης δύναμης (νεότητα). Μερικοί από σας πεθαίνουν, και μερικούς από σας τους αφήνουμε να ζήσουν μέχρι τα αδύναμα γηρατειά, στα οποία –παρόλο που είχαν μάθει – δε θα ξέρουν τίποτε. Και βλέπεις τη γη από νεκρή και άγονη- όταν της ρίχνουμε πάνω της το νερό, να ταράζεται (από ζωή), να φουσκώνει και να φυτρώνει από κάθε λογής (σε ζεύγη) ωραία φυτά» (Κοράνι 22:5).
Κρεμάμενος θρόμβος αίματος: περιγράφεται με αυτό τον τρόπο, επειδή κρέμεται από τη μήτρα, με τρόπο παρόμοιο με μία βδέλλα που τρέφεται από το αίμα άλλων οργανισμών.
Κρεμάμενος θρόμβος αίματος: περιγράφεται με αυτό τον τρόπο, επειδή κρέμεται από τη μήτρα, με τρόπο παρόμοιο με μία βδέλλα που τρέφεται από το αίμα άλλων οργανισμών.
Α. Πλευρική άποψη ενός εμβρύου (24 με 25 ημερών). Β. Σκίτσο που απεικονίζει τις ομοιότητες μεταξύ μια βδέλλας και ενός ανθρώπινου εμβρύου στο στάδιο ‘Άλακα’ (Ελήφθη από την Δρ. Κειθ Μουρ, The Developing Human (Ο Αναπτυσσόμενος Άνθρωπος), σελ. 71 -7η έκδοση)
Α. Πλευρική άποψη ενός εμβρύου (24 με 25 ημερών). Β. Σκίτσο που απεικονίζει τις ομοιότητες μεταξύ μια βδέλλας και ενός ανθρώπινου εμβρύου στο στάδιο ‘Άλακα’ (Ελήφθη από την Δρ. Κειθ Μουρ, The Developing Human (Ο Αναπτυσσόμενος Άνθρωπος), σελ. 71 -7η έκδοση)
Διάγραμμα από το καρδιαγγειακό σύστημα ενός εμβρύου 21 περίπου ημερών, άποψη από την αριστερή πλευρά. Παρατηρήστε το μεταβατικό στάδιο των ενωμένων συμμετρικών αγγείων. (Κειθ Μουρ). Κάθε καρδιακός σωλήνας συνεχίζει ραχιαία σε μια ραχιαία αορτή. Η εξωτερική εμφάνιση του εμβρύου και οι σάκοι του είναι παρόμοια με αυτά ενός θρόμβου αίματος, λόγω της παρουσίας σχετικά μεγάλων ποσοτήτων αίματος που υπάρχουν στο έμβρυο.
Διάγραμμα από το καρδιαγγειακό σύστημα ενός εμβρύου 21 περίπου ημερών, άποψη από την αριστερή πλευρά. Παρατηρήστε το μεταβατικό στάδιο των ενωμένων συμμετρικών αγγείων. (Κειθ Μουρ). Κάθε καρδιακός σωλήνας συνεχίζει ραχιαία σε μια ραχιαία αορτή. Η εξωτερική εμφάνιση του εμβρύου και οι σάκοι του είναι παρόμοια με αυτά ενός θρόμβου αίματος, λόγω της παρουσίας σχετικά μεγάλων ποσοτήτων αίματος που υπάρχουν στο έμβρυο.
Διατομή εμφυτευμένου εμβρύου (περίπου 21 ημερών). Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο κρέμεται ένα έμβρυο κατά το στάδιο ‘Άλακα’ στη μήτρα της μητέρας.
Διατομή εμφυτευμένου εμβρύου (περίπου 21 ημερών). Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο κρέμεται ένα έμβρυο κατά το στάδιο ‘Άλακα’ στη μήτρα της μητέρας.

Μασημένη ουσία: Περιγράφεται κατ΄αυτόν τον τρόπο καθώς το έμβρυο παρουσιάζει εμφανισιακές ομοιότητες με μια μασημένη ουσία.

Μακροφωτογραφία από το 13ο στάδιο, ανθρώπινο έμβρυο 4 ½ εβδομάδων. (Κειθ Μουρ) Πραγματικό μέγεθος 4.5 χιλιοστά.
Μακροφωτογραφία από το 13ο στάδιο, ανθρώπινο έμβρυο 4 ½ εβδομάδων. (Κειθ Μουρ) Πραγματικό μέγεθος 4.5 χιλιοστά.
Figure: Look at the similarities between a piece of chewed gum and an actual photo of an embryo. How is it possible that an unlettered man give such explicit details on the embryo? Indeed it is but a revelation from God!

Το έμβρυο σε αυτήν την κατάσταση παρουσιάζει πολλές εμφανισιακές ομοιότητες με μια μασημένη τροφή, καθώς οι σωμίτες στην πλάτη του εμβρύου μοιάζουν κατά κάποιον τρόπο με σημάδια από δάγκωμα σε μια μασημένη τροφή
Εικόνα: Κοιτάξτε τις ομοιότητες ανάμεσα σε ένα κομμάτι μασημένης τσίχλας και τη φωτογραφία ενός κανονικού εμβρύου. Πώς είναι δυνατόν να έδωσε ένας άνθρωπος αγράμματος τόσο λεπτομερή περιγραφή ενός εμβρύου; Ασφαλώς αυτό δεν μπορεί παρά να αποτελεί θεία αποκάλυψη!

Σχηματισμός των οστών.

Κάλυψη των οστών με σάρκα.

Το έμβρυο εξελίσσεται και μεταμορφώνεται σε διαφορετική μορφή, ενώ το σώμα αποκτά τις σωστές αναλογίες και η ζωή εμφυσείται σε αυτό.

Το ανθρώπινο έμβρυο εξελίσσεται σε διάφορα στάδια, μέσα σε τρία «σκοτάδια», όπως λέει ο Αλλά:

«Σας έχει δημιουργήσει (όλους) από ένα μόνο Πρόσωπο (τον Αδάμ). Έπειτα –απ’ αυτόν –έκανε το ταίρι του [την Εύα, Χάουα στα Αραβικά], και έστειλε σε σας κάτω [στη γη] οκτώ κεφάλια από τα ζωντανά (τα κοπάδια) σε ζευγάρια. Σας δημιουργεί μέσα στις μήτρες των μητέρων σας, δημιουργία (φάση) μετά τη δημιουργία (φάση), σε τρία στρώματα σκοταδιού. Αυτός είναι ο Αλλά, ο Κύριός σας. Σ’ Αυτόν ανήκει η Κυριαρχία, λα ιλάχα ιλλα Χούα (δεν υπάρχει θεός εκτός από Αυτόν). Πώς λοιπόν παραστρατήσατε από το Δρόμο και τη λατρεία Του;» (Κοράνι 39:6).

Αυτός ο στίχος λέει ότι το έμβρυο είναι καλυμμένο από τρία καλύμματα, που στον στίχο ονομάζονται «σκοτάδια». Ούτε το νερό, ούτε ο αέρας, ούτε το φως ούτε η ζέστη δεν μπορούν να διαπεράσουν αυτά τα καλύμματα, τα οποία δεν μπορεί να τα δει το ανθρώπινο μάτι.

Ο Δρ. Maurice Bucaille είπε στο βιβλίο του «The Bible, The Quran and Science» (Η Βίβλος, το Κοράνιο και η Επιστήμη):

«Οι σύγχρονοι επιστήμονες που προσπαθούν να ερμηνεύουν το Κοράνιο θεωρούν πως σε αυτό το στίχο περιγράφονται τα τρία ανατομικά στρώματα που προστατεύουν το έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: το κοιλιακό τοίχωμα, η ίδια η μήτρα και αυτά μέσα στα οποία βρίσκεται το έμβρυο (ο πλακούντας, οι εμβρυϊκές μεμβράνες, το αμνιακό υγρό)».19
Σκίτσο από ένα τοξοειδές τμήμα μιας κυοφορούσης μήτρας  4 εβδομάδων, που δείχνει τη σχέση μεταξύ των εμβρυικών υμένων και μεταξύ του φθαρτού υμένα και του εμβρύου.
Σκίτσο από ένα τοξοειδές τμήμα μιας κυοφορούσης μήτρας 4 εβδομάδων, που δείχνει τη σχέση μεταξύ των εμβρυικών υμένων και μεταξύ του φθαρτού υμένα και του εμβρύου.

Το έμβρυο βρίσκεται σε ασφαλές μέρος. Ο Αλλά λέει:

«Μήπως (ω! άπιστοι!) δε σας έχουμε πλάσει από νερό (σπέρμα) ασήμαντο; Και το τοποθετήσαμε σε έναν τόπο ασφαλισμένο [στη μήτρα] για ένα διάστημα [κυοφορίας] ορισμένο; Και εμείς μπορέσαμε (να το δημιουργήσουμε, να του δώσουμε μορφή και να το βγάλουμε ζωντανό από τη μητέρα του), και Εμείς είμαστε οι ικανότεροι σε αυτό!»(Κοράνι 77:20-23).

Ο Δρ. Gary Miller αναφέρει στο βιβλίο του «The Amazing Quran (Το Εκπληκτικό Κοράνιο)20:

«Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον καθηγητή Keith Moore: Δεν νομίζετε πως ίσως οι Άραβες ήδη τα γνώριζαν όλα αυτά, δηλαδή, την περιγραφή του εμβρύου, πώς εμφανίζεται, πώς εξελίσσεται και πώς μεγαλώνει; Ίσως αυτοί να μην ήταν επιστήμονες, αλλά ίσως να έκαναν κάποιο είδος ακραίας ανατομής σε έγκυες γυναίκες για να εξετάσουν αυτά τα πράγματα».

Ο καθηγητής αμέσως επισήμανε στο δημοσιογράφο πως δεν είχε λάβει υπόψη του έναν βασικό παράγοντα. Όλες οι διαφάνειες του εμβρύου που είχαν δείξει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, προέρχονταν από εικόνες που είχαν ληφθεί από μικροσκόπιο. Και πρόσθεσε: «Το ζήτημα δεν είναι αν κάποιος προσπάθησε να ανακαλύψει την εμβρυολογία πριν δεκατέσσερις αιώνες, το ζήτημα είναι ότι δεν θα μπορούσε καν να τα δει!».

Όλες οι περιγραφές του εμβρύου που βρίσκονται στο Κοράνιο αναφέρονται στο έμβρυο όταν αυτό είναι ακόμα πολύ μικρό για να το δει το ανθρώπινο μάτι, στις φάσεις δηλαδή που χρειαζόμαστε μικροσκόπιο για να δούμε το έμβρυο. Όμως, επειδή αυτό το εργαλείο υπάρχει μόνο εδώ και περίπου διακόσια χρόνια, ο Δρ. Μουρ σχολίασε σαρκαστικά: «Ίσως πριν δεκατέσσερις αιώνες κάποιος είχε κρυφά ένα μικροσκόπιο και έκανε με αυτό αυτήν την έρευνα και μάλιστα χωρίς να κάνει ούτε ένα λάθος. Μετά αυτός ο κάποιος δίδαξε ό,τι ήξερε στο Μωχάμμαντ (Το Έλεος Του Αλλά και ειρήνη σ’ αυτόν) και τον έπεισε να βάλει αυτές τις πληροφορίες στο βιβλίο του. Μετά, κατέστρεψε τον εξοπλισμό του και τα κράτησε όλα μυστικά για πάντα. Εσείς τα πιστεύετε αυτά; Αλήθεια, δεν μπορείτε να τα πιστεύετε εκτός εάν έχετε κάποια απόδειξη για αυτά, γιατί πρόκειται για μια πολύ γελοία θεωρία».

Όταν ο Δρ. Μουρ ρωτήθηκε πώς εξηγεί τις πληροφορίες που υπάρχουν στο Κοράνιο, απάντησε: «Μπορούν να είναι μόνο θείες αποκαλύψεις!».

Ο Δρ. Gerald C. Goeringer είπε:

«Στις περισσότερες, αν όχι όλες, περιπτώσεις αυτές οι περιγραφές προηγούνται κατά πολλούς αιώνες των περιγραφών των διαφόρων σταδίων του ανθρώπινου εμβρύου και της εμβρυακής εξέλιξης που υπάρχουν στην καθιερωμένη επιστημονική βιβλιογραφία». (Βλ. http://www.youtube.com/watch?v=rFsq_UJeBEA)