Τι λέει το Κοράνιο για τα ζώα

Ο Αλλά λέει:

«Στ’ αλήθεια! Από τα ζώα (που εκτρέφετε) έχετε ένα μάθημα: σας δίνουμε να πίνετε από αυτό που υπάρχει στα σπλάχνα τους - ανάμεσα στις εκκρίσεις και στο αίμα - βγαίνει γάλα αγνό κι εύγευστο για όσους το πίνουν» (Κοράνι 16:66).
Pure Milk

Ο Maurice Bucaille είπε:

«Από επιστημονική άποψη, πρέπει να επιστρατευτούν γνώσεις βιολογίας για να ερμηνεύσουμε αυτόν το στίχο. Οι ουσίες που εξασφαλίζουν τη γενική θρέψη του ανθρώπινου σώματος προέρχονται από χημικές μεταλλαγές που γίνονται κατά τη διαδικασία της χώνευσης. Αυτές οι ουσίες προέρχονται από τα περιεχόμενα του εντέρου. Φτάνοντας στο έντερο κατά το κατάλληλο στάδιο της χημικής μεταλλαγής, περνούν τα τοιχώματά του και εισέρχονται στο κυκλοφορικό σύστημα. Αυτό το πέρασμα πραγματοποιείται με δύο τρόπους: είτε άμεσα, μέσω των λεμφαγγείων, είτε έμμεσα, μέσω των τριχοειδών αγγείων (portal circulation). Οι ουσίες οδηγούνται πρώτα στο ήπαρ, όπου υφίστανται διάφορες μεταλλαγές• μετά, από εκεί, φτάνουν στο κυκλοφορικό σύστημα. Με αυτό τον τρόπο όλα περνούν από τη ροή του αίματος (το κυκλοφορικό σύστημα του αίματος)

Τα συστατικά του γάλακτος εκκρίνονται από τους μαστικούς αδένες. Αυτά τα συστατικά είναι προϊόντα της χώνευσης των τροφών και φτάνουν στους μαστικούς αδένες μέσω του κυκλοφορικού συστήματος του αίματος. Άρα το αίμα παίζει το ρόλο του συλλέκτη και του μεταφορέα των ουσιών που προέρχονται από τις τροφές, τρέφοντας έτσι όλα τα όργανα, συμπεριλαμβανομένων και των μαστικών αδένων, οι οποίοι με τη σειρά τους είναι οι παραγωγοί του γάλακτος.

Έτσι, η αρχική διαδικασία, από την οποία ξεκινούν τα πάντα είναι η ανάμειξη των περιεχομένων του εντέρου με το αίμα, που γίνεται στα τοιχώματα του ίδιου του εντέρου. Αυτή η διαδικασία έγινε γνωστή χάρη στις ανακαλύψεις στον τομέα της χημείας και της φυσιολογίας σχετικά με τη λειτουργία του εντέρου• ήταν όμως εντελώς άγνωστη τον καιρό του Μωχάμμαντ και μόλις πρόσφατα καταλάβαμε τη λειτουργία της. Προσωπικά, πιστεύω πως την ύπαρξη ενός στίχου στο Κοράνιο που αναφέρεται σε αυτές τις έννοιες δεν μπορεί να την εξηγήσει κανείς επικαλούμενος τον ανθρώπινο παράγοντα, κυρίως αν ληφθεί υπόψη η περίοδος στην οποία διατυπώθηκαν».