Co je to Korán?

A decorated Quran cover

Korán je ústavou muslimů, ze které odvozují zásady, podle kterých se řídí v náboženských i každodenních záležitostech. Od předcházejících Božích knih se liší v následujících bodech:

  • Protože byl zjeven jako poslední Boží kniha, vznešený Alláh ho slíbil ochránit před jakýmkoliv zkreslením až do konce světa.
    Alláh říká:
    My zajisté připomenutí [tento Korán] jsme seslali a dobře je umíme ochránit (15:9).
  • Korán v sobě zahrnuje veškeré zákony k obnově společnosti a v případě jejich zavedení zaručuje spokojenost pro všechny.
  • Korán popisuje příběhy proroků a poslů a jejich národů, od Adama po Muhammada .
  • Byl zjeven veškerému lidstvu, aby všichni mohli prožít svůj život v míru a spokojenosti a aby je vyvedl z temnot ke světlu.
  • Přednášení, učení zpaměti a vyučování Koránu patří mezi skutky uctívání.

Co říkají o Koránu?

Maurice Bucaille ve své knize Korán a moderní věda napsal:

Zcela objektivní zhodnocení [Koránu] ve světle moderních poznatků nás vede k uznání, že jsou spolu ve shodě, jak již bylo opakovaně řečeno.
 
Je pro nás naprosto nepředstavitelné, že by člověk Muhammadovy éry mohl být autorem takových tvrzení vzhledem ke stavu vědění té doby. Takovéto úvahy přispívají k tomu, co dělá koránské zjevení jedinečné, a nutí nestranného vědce uznat, že není schopen přinést vysvětlení, které se opírá pouze o materialistické uvažování.