Jeskyně Hirá›

Kabah

Prorok v této jeskyni trávíval mnoho nocí. Gabriel mu přinesl první zjevení, právě když byl v této jeskyni. Muslimové by tam neměli chodit, protože sám Prorok poté, co byl pověřen proroctvím, se tam již nikdy nevrátil.

Kabah

Jeskyně Hirá› je na vrcholu hory An-Núr (džabal an-núr), která se nachází východně od Mekky, přibližně 4 km od posvátného okrsku. Je vysoká 634 m. Hora An-Núr s jeskyní Hirá›, do které anděl Gabriel sestoupil se zjevením proroku Muhammadovi r, je jednou z hor (faran), o kterých se zmiňuje Tóra (Deuteronomium 33:2)