Mešita Skalní dóm

Dome of the Rock Mosque

Abraham si určil místo pro modlitbu a místo, kde porážel obětní zvířata. Jakub u něho stál, když z něho uviděl vycházet sloup světla. Mojžíš se tam v období bloudění utábořil se svým lidem. David tam postavil svou modlitebnu a byl tam postaven Šalamounův chrám. Prorok odtamtud vystoupil do nebes při své noční cestě.