Mešita Al-Aqsá

Mešita Al-Aqsá

Je to druhá mešita postavená na zemi. Abú Dharr řekl:

Řekl jsem: Alláhův posle, která byla první mešita postavená na zemi?“ On řekl: „Masdžid Al-Harám.“ Já jsem se pak zeptal: „Která je druhá mešita?“ On řekl: „Mešita Al-Aqsá.“ Já jsem se zeptal: „Kolik času uběhlo mezi stavbou těchto dvou mešit?“ On řekl: „Čtyřicet let a kdykoliv se máš modlit, pomodli se, protože celá zem byla učiněna místem pro modlitbu. (Muslim).

Postavil ji prorok Šalamoun, syn Davidův. Abdulláh, syn Amra, syn Al-Áse řekl, že Amr, syn Al-Áse řekl, že Alláhův posel řekl:

Poté, co Šalamoun, syn Davidův, dokončil stavbu mešity Al-Aqsá, žádal Alláha, aby mu dal vládu a království, jaké neměl nikdo předtím, ani nikdo po něm, a aby nikdo, kdo přijde do této mešity s úmyslem se modlit, neodešel jinak než očištěný od hříchů.“ Prorok řekl: „Dvě [jeho přání] mu byla splněna a já doufám, že mi bude splněno to třetí» (Ibn Chuzajma).

Je prvním ze dvou modlitebních směrů (qibla), kterým se prorok a muslimové modlili předtím, než jim bylo nařízeno modlit se směrem ke Kaabě. Prorok se v mešitě Al-Aqsá zastavil během své noční cesty a odtud vystoupil do nebes. Během této noční cesty vedl proroky v modlitbě. Tato mešita je třetím posvátným okrskem (haram) po Mekce a Medíně.