Kaaba

Představuje symbol muslimské jednoty. Muslimové se ke Kaabě obracejí svými srdci i těly.
Představuje symbol muslimské jednoty. Muslimové se ke Kaabě obracejí svými srdci i těly.

Když se narodil Izmael, syn Abraháma a Hagar, nejvyšší Bůh Abrahámovi vnukl, aby je vzal do Mekky. Tam je čas od času navštěvoval. Jednou byl od nich po nějakou dobu odloučen a když se vrátil, uviděl Izmaela, jak střílí šípy poblíž studny Zamzam. Když ho uviděl, objal ho tak, jak otec objímá svého syna, a řekl:

Izmaeli, Alláh mi přikázal, abych zde postavil Dům.

Společně se dali do budování zdí Alláhova Domu, Izmael nosil kameny a Abrahám z nich stavěl. Když byly zdi už vysoké, položil kámen na místo, kde stál, a pak Abrahám spolu se svým synem vzývali Alláha slovy:

Pane náš, přijmi jej od nás, vždyť Tys věru slyšící, vševědoucí!.

Muslimové po celém světě se během svých modliteb obracejí ke Kaabě; je to první Alláhův Dům.

Alláh říká:

A věru prvním chrámem, jenž pro lidstvo byl založen, byl ten, jenž v Bakce [tj. Mekce] stojí, jenž požehnáním je i vedením správným pro lidstvo veškeré (3:96).

Alláh říká:

Bohu náleží východ i západ, a ať se obrátíte kamkoliv, všude je tvář Boží (2:115).

Když muslimové obcházejí Dům, neznamená to, že by ho uctívali, protože uctívají pouze Alláha.

Alláh říká:

Nechť slouží chrámu tohoto Pánu, jenž nasytil je a ochránil před hladem a zabezpečil je před strachem! (106: 3 - 4).