Džamarát

Džamarát
V Mině jsou tři džamarát: Džamratul ‹Aqaba, Džamratul Wustá a Džamratus-Sughrá. Vzdálenost mezi Džamratus-Sughrá a Džamratul Wustá je 150 metrů a vzdálenost mezi Džamratul ‹Aqaba a Džamratul Wustá je 225 metrů.

Toto jsou místa, kde se Satan přiblížil k Abrahámovi , aby ho znejistil poté, co nechal svou ženu a syna v Mekce. On sebral několik oblázků a hodil je po Satanovi. Během pouti muslimové házejí oblázky na tyto sloupy v souladu se sunnou svého otce Abraháma. Prohlašují, že Satan je zjevný nepřítel a je třeba se mu postavit.

Toho lze dosáhnout tím, že člověk odolává satanským touhám a dodržuje Alláhova přikázání a vyhýbá se tomu, co zakázal.