Černý kámen

Kabah

Když Abrahám dokončoval stavbu Kaaby, k úplnému dokončení chyběl jen jeden kámen, požádal tedy Izmaela, aby nějaký našel. On šel hledat a když se vrátil, zjistil, že jeho otec už mezitím uložil poslední kámen na své místo. Zeptal se ho tedy:

Otče, odkud jsi získal tento kámen?» On odpověděl: Přinesl mi ho Gabriel z nebes.

Tak tedy dokončili stavbu Kaaby. Když byl tento kámen seslán z nebes, byl bělejší než mléko. Prorok Muhammad řekl:

Černý kámen byl seslán z nebes bělejší než mléko a zčernal lidskými hříchy (Tirmidhí).