Předmluva

Ve jménu Alláha, milosrdného, slitovného

Všechna chvála patří Alláhovi a mír a požehnání Jeho proroku Muhammadovi jeho společníkům a následovníkům až do dne zmrtvýchvstání.

Je mi potěšením představit všem čtenářům tuto novou knihu šejcha a vědce Abdurrahmana Al Shehy. Tato kniha se vymyká svému žánru, protože je o islámu, avšak zároveň vás zavede do mnoha různých témat a oblastí, navíc v přitažlivém magazínovém formátu. Není nezbytné ji přečíst celou, můžete si jen najít zajímavé informace, údaje a myšlenky o jednom či více tématech.

Nebyl jsem si jistý, jak by podle pana Al Shehy měli čtenáři k jeho knize přistupovat. Pevně však věřil, že si lidé k tomuto novému knižnímu formátu s mnoha obrázky a ilustracemi najdou cestu, protože ohledně islámu a s ním spojených témat mají mnoho otázek, ale zároveň nemají čas k hlubšímu studiu.

Přirozené náboženství všemocného Boha je ve svých zdrojích jednoznačné (tedy v Koránu a výrocích proroka Muhammada avšak mnoho lidí k islámu nepřistupuje s otevřenou myslí a srdcem. O islámu koluje mnoho nepravd; někteří se domnívají, že pokud se muslim dopustí něčeho špatného, musí to nutně vycházet z islámu. Avšak toto v žádném případě není pravda. Bůh lidi nevyzývá ke zlu, špatnostem a pohoršení.

S islámem je třeba se seznámit v jeho čisté podobě, úplnosti a z autentických zdrojů.

Zvu všechny čtenáře k procházce zahradami této knihy a doufám, že naleznou spočinutí ve stínu stromu či osvěžení u některé z jeho studánek. Pro mně to byla inspirující, naplňující a příjemná cesta zahradou islámu, kterou nás provází odborník na islámská studia.

Překlad:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Zuzana Amrani

Redaktoři

  • Prof. Kamal Hassan Ali (ředitel multikulturních studií světových jazyků a genderových studií)
  • Dr. Ahmad Turkistani (docent na Al-Imam University)
  • Dr. Khider Alshibani (fyzika pevných látek)
  • Dr. Ibrahim bin Sa›ad Abu Nayyan
  • Dr. Omm Hassan Al Shareef (literatura)
  • Dawud Abu Sulaiman Mavins
  • Khalid Walter Denston
  • Abdulsalaam Abdullateef Al-Britani
  • Abdussalam Schalabi
  • Annie Torres