Korán o vodě a životu

Alláh říká:

Což ti, kdož nevěří, nevidí, že nebesa a země byly pevně spojeny a že jsme je od sebe odtrhli a že z vody jsme vše živé učinili? Což neuvěří? (21:30).

Moderní věda jednoznačně potvrzuje, že voda je základní složkou, kterou je tvořena buňka. Chemici prokázali, že voda je nezbytnou a aktivní látkou, která se účastní přeměn a pochodů uvnitř těla. Z tohoto důvodu je jedinou kapalinou, kterou potřebuje každé živé stvoření bez ohledu na svou velikost, od mikroorganismů až po největší zvířata na zemi.

V současné době voda pokrývá přibližně 71% zemského povrchu a zbývajících 29% tvoří pevnina.

Hlavním zdrojem pro těla lidí i zvířat je voda. To samé platí také pro rostliny. Vědeckými metodami bylo prokázáno, že tělo dospělého člověka od 15 let je tvořeno z přibližně 71% vodou a u dětí to je až 83%. I krev tvoří z 80% voda. Zvířata a rostliny mají obsah vody až 90%.