Koránský popis oceánů

Korán a přepážka mezi moři

Alláh říká:

A On je ten, jenž volně dal téci oběma mořím: jedno sladké a pitné je, druhé slané a hořké. A mezi oběma umístil překážku a přehradu zahrazující (25:53).

Oceánografové objevili, že vody oceánů se mezi sebou nemísí, teprve nedávno. Tato skutečnost je způsobena fyzikálním jevem zvaným “povrchové napětí„(26); vody sousedících moří se tedy nemísí. Je to způsobeno rozdílnou hustotou obou vod a povrchové napětí jim zabraňuje ve vzájemném míšení, jako by mezi nimi byla tenká přepážka. Když se voda Amazonky vlévá do Atlantického oceánu, zachovává si své vlastnosti i po 200 metrech v oceánu.

salinity regimes in coastal waterways
Tři typy stratifikace salinity v pobřežních vodách

Korán o mořské temnotě a vnitřních vlnách

Alláh říká:

Anebo jsou jako temnota nad hlubinou moře: pokrývá je vlna, za níž jde vlna jiná, a nad nimi jest mračno – temnota, nad níž je další temnota. Když člověk vztáhne ruku svou, málem ji nevidí. A komu Bůh neučinil světlo, ten nemá ani část světla (24:40).
the depth that light will penetrate in clear ocean water
Tento nákres ukazuje hloubku, do jaké pronikne světlo v čisté oceánské vodě. Červené světlo má vysokou absorpci a tedy nejmělčí průnik, zatímco modré světlo proniká nejhlouběji. („Applied Optics“ (Aplikovaná optika), sv. 20 (177) Smith, R.C. A K.S. Baker, 1981). Viz Také oficiální webové stránky NASA.

Je obecně známou a vědecky ověřenou skutečností, že ve velkých hloubkách v oceánu není světlo, pouze temnota. Hloubka oceánů se pohybuje od několika set metrů až po 11.034 metrů a do takových hloubek sluneční paprsky proniknout nemohou. Moře a oceány jsou temné od hloubky 200 metrů níže. V této hloubce je jen nepatrně světla a v hloubkách pod 1000 metrů světlo není už vůbec žádné. Převážná část slunečních paprsků je pohlcena vodou do hloubky 100 metrů a tato vrstva moře se nazývá fotická zóna. Dále v hloubce 150 metrů je viditelné jedno procento slunečních paprsků a ve 200 metrech 0,01%.

Ozónová vrstva atmosféry odráží většinu ultrafialového záření a mraky odrážejí 30% a pohlcují 19%. Pouze 51% tohoto záření pronikne k moři. Mezi 3 až 30% slunečního světla se odrazí od hladiny a poté je sedm barev světelného spektra jedna po druhé pohlceno v prvních 200 metrech, vyjma modrého světla(27).

Korán o vnitřních vlnách

Vědci nedávno objevili, že existují vnitřní vlny, které “vznikají na rozhraní dvou vrstev vody o různých hustotách„(28). Vnitřní vlny se v mořích a oceánech objevují, protože voda v hloubce má vyšší hustotu než voda v horních vrstvách. Vnitřní vlny se chovají podobně jako povrchové vlny, tedy se stejně jako povrchové vlny mohou lámat. Vnitřní vlny nelze pozorovat přímo, ale lze je zjistit pozorováním změn teploty či slanosti v daném místě.

Internal waves and scales of ocean mixing
Vnitřní vlny a míchání vod v oceánu. (Oceanography, Chris Garrett. Více také na. http://www.nature.com/ nature/journal/v422/n6931/full/422477a.html )
Internal wavesVnitřní vlny na rozhraní dvou vrstev vody o různých hustotách. Jedna (spodní) je hustá, druhá (horní) je méně hustá. (Oceanography, Gross, str. 204).

Například voda Středozemního moře je v porovnání s vodou Atlantického oceánu teplá, slaná a méně hustá. Když voda ze Středozemního moře přes Gibraltar vstoupí do Atlantiku, postupuje jím po několik set kilometrů v hloubce přibližně 1000 metrů, aniž by se změnily její vlastnosti (teplota, slanost, nižší hustota). Středozemní voda je v této hloubce stabilní a i přes velké vlny, silné proudy a slapové jevy se vody těchto moří nemísí a přepážku mezi sebou nepřekonají.

Atlantic Ocean Thermohalina Circulation
Hlavní vodní masy v hloubce oceánu se odlišují svou teplotou a slaností. Tyto vlastnosti určují jejich relativní hustotu, která pak pohání hlubinný termohalinní výměník v oceánech. NADW = hlubinná voda severního Atlantiku. AABW = antarktická dnová voda. Upraveno z nákresu, který laskavě poskytl Dr. Steve Hovan, Indiana University v Pensylvánii, USA.

Tyto skutečnosti byly odhaleny teprve v moderní době pomocí vyspělých technologií a přístrojů. Prorok žil v poušti daleko od oceánu a nikdy se neplavil přes moře. To, že Korán podává takto podrobné informace z této oblasti, je důkazem pravdivosti Koránu.