Korán o horách

Mountains

Alláh říká:

Což zemi jsme jak lože nerozprostřeli a hory jejími podpěrami neučinili? (78:6 - 7).
Mountains as Pegs
Izostáze: hmota hory vychyluje kyvadlo z vertikální polohy, ale ne natolik, jak by se dalo očekávat. Na obrázku je vertikální poloha označena (a). Pokud by hora byla pouze navršena na povrchu stejnoměrné zemské kúry, kyvadlo by se muselo vychýlit do pozice (c). Avšak protože hora má hluboký kořen tvořený horninami s relativně nízkou hustotou, pozorované vychýlení kyvadla je pouze do pozice označené (b). Obrázek převzat se svolením z Building Planet Earth, Cattermole, str. 35.90

Vědci popisují význam hor jako kolíků či čepů stabilizujících zemský povrch takto:

Hory mají podzemní kořeny, které jsou zakotveny hluboko v zemi, tedy hory mají tvar kolíků. Zemská kůra je vysoká třicet až šedesát kilometrů, což bylo zjištěno pomocí seismografu. Díky tomuto přístroji bylo také zjištěno, že každá hora má podzemní kořen, který zemskou kůru stabilizuje vůči spodním vrstvám a brání tomu, aby se země třásla. Hora je tedy podobná hřebíku, který drží pohromadě různé kusy dřeva (32).

Alláh říká:

A on rozhodil po zemi hory pevně zakotvené, aby se s vámi nekymácela; a také řeky a cesty – snad budete správně vedeni (16:15).

Moderní věda potvrzuje, že hory jsou po zemi rozmístěny stejnoměrně, což také stabilizuje zemský povrch. Obzvlášť to platí pro hory geology nazývané “asymetrická pohoří“, která najdeme na každém kontinentu(33) Jak mohl neučený muž, jehož lid byl většinou negramotný, vědět o těchto skutečnostech?

Mountains roots
Obrázek znázorňuje „kořen“ hory. Některé tyto kořeny mohou zasahovat šedesát kilometrů hluboko do země.