Korán o temnotě a vnějších vrstvách atmosféry

Sun EclipseToto je pohled na slunce během zatmění, který dokazuje, že ve vesmíru je tma.

Alláh říká:

A i kdybychom jim bránu nebeskou otevřeli a oni stoupali by k ní, přece by říkali: „Zraky naše byly opity nebo spíše jsme lidé očarovaní! (15:14).

Toto přirovnání je úžasné, protože ukazuje obecnou skutečnost, o které lidé dříve nevěděli a objevili ji teprve v období dobývání vesmíru v 60. letech. Celý vesmír zahaluje temnota a světlo viditelné na Zemi lze sledovat do dvě stě kilometrů nad zemským povrchem; nad touto hranicí se slunce jeví jako modrý kotouč.

Thin DayFTento obrázek ukazuje tenkou vrstvu denního světla silnou dvě stě kilometrů ve směru od slunce, zatímco zbytek země leží ve tmě.

mnotu způsobuje řídký výskyt vodní páry a prachových částic. Alláh, který nás zpravil o této skutečnosti, je dalek jakékoliv nedokonalosti.