Korán o vzniku oblaků a dešti

Alláh říká:

A On je ten, jenž větry vysílá jako poselství radostné, zvěstující milosrdenství Jeho. Když potom jsou obtíženy mračny těžkými, ženeme je nad krajinou mrtvou a sesíláme z nich vodu, jejíž pomocí dáváme vyrůst všem druhům plodů. A stejně tak dáme vyjíti mrtvým z jejich hrobů – snad si to připomenete! (7:57).

Alláh říká:

A poslali jsme větry oplodňující a seslali jsme z nebe vodu, jíž vás napájíme, vždyť vy v zásobě ji nemáte (15:22).

Moderní věda potvrdila vědecké skutečnosti uvedené v tomto koránském verši. Vítr vynáší do atmosféry krystalky soli či jiné maličké částice. Tyto částice se nazývají kondenzační jádra či aerosoly a slouží k tomu, že na nic kondenzuje vodní pára a tvoří se tím vodní kapičky.

Atmosféra včetně oblak a větrů
Atmosféra včetně oblak a větrů

Oblaka se tvoří z vodní páry, která kondenzuje na krystalcích soli či prachových částicích v atmosféře. Protože vodní kapičky v oblacích jsou velmi malé (o průměru mezi 0,01 a 0,02 mm), oblaka visí ve vzduchu a rozšiřují se po nebi(29). Tak se nebe pokrývá mraky. Vodní kapičky, které se vytvořily kolem krystalků soli a prachových částic, se zvětšují a stávají se dešťovými kapkami. Když se kapky stanou těžšími než vzduch, opouštějí mraky a padají na zem jako déšť.

Alláh říká:

Což jsi neviděl, jak Bůh žene oblaka, potom je spojuje a posléze z nich učiní shluk? A pak vidíš z jeho středu vycházet déšť. A On sesílá z nebe jakoby hory, v nichž jsou kroupy, a zasahuje jimi, koho chce, a odvrací je, od koho chce. A zablesknutí málem zbaví lidi zraku (24:43).
Oblak cumulonimbus
Oblak cumulonimbus, záběr pořízený satelitem NASA. Zdá se, jako by oblaka cumulus do zóny konvergence tlačila neviditelná ruka.

Vznik a tvarování bouřkových oblaků postupuje podle určitých pravidel v několika stádiích. Stádia vzniku oblaku cumulonimbus, typu bouřkového oblaku, jsou:

Rain clouds

(a) 1st. stádium (b)2nd. stádium (c)3rd. stádium

  • 1st. stádium: stádium cumulu. Masa vlhkého a teplého vzduchu stoupá vzhůru
  • 2nd. stádium: stádium zralosti. Poté vítr žene malé oblaky (cumulus) a spojuje je do většího oblaku.
  • 3rd. stádium: stádium rozpadu. Když se malé oblaky spojí, výstupné proudy uvnitř většího oblaku se zesilují. Výstupné proudy kolem středu oblaku jsou silnější než v okrajových částech. Tyto výstupné proudy způsobují, že oblak vertikálně roste a rozpíná se do chladnějších částí atmosféry, kde kondenzací vznikají kapky vody a kroupy, které se neustále zvětšují, až je výstupné proudy již nedokáží udržet. Tehdy začínají padat jako déšť či kroupy.

Tím, jak kroupy padají částí oblaku tvořeného kapičkami přechlazené vody a ledovými krystalky, získává oblak elektrický náboj. Když se kapalné kapičky srazí s kroupou, zmrznou a uvolní se skupenské teplo. Tím se povrch kroupy udržuje teplejší, než jsou okolní ledové krystalky.

Model rozvětveného blesku
Model rozvětveného blesku. (a) Záporný náboj koncentrovaný ve spodní části oblaku zesílí natolik, že jej už izolující vrstva vzduchu neudrží a vytvoří se vůdčí výboj blesku mířící k zemi. (b) Vstřícný výboj s kladným nábojem vychází nejčastěji z vyvýšených míst na zemi. (c) Dochází ke spojení záporně nabitého vůdčího a kladně nabitého vstřícného výboje a vzniká mohutný elektrický proud, tzv. hlavní výboj blesku, kterým všechny náboje v oblaku zaniknou.

Když se kroupa setká s ledovým krystalkem, dochází k důležitému jevu: elektrony se přemísťují z chladnějšího objektu k teplejšímu. Kroupa tedy získá záporný náboj. Ten samý proces probíhá, když se přechlazené kapičky setkají s kroupou a výsledkem jsou kladně nabité drobné ledové jehličky, které jsou lehčí a výstupné proudy je vynášejí do horní části oblaku.

Kroupy klesají do spodní části oblaku, který tedy získá záporný náboj. Tento záporný náboj se pak vybije jako blesk. Z toho vyplývá, že kroupy jsou důležitým faktorem pro vznik blesku(30).

Alláh říká:

A slaví hrom chválu Jeho a stejně činí i andělé z bázně před Ním. On blesky vysílá a zasahuje jimi, koho chce, zatímco lidé se hádají o Bohu, jenž mocný je v prudkosti Své (13:13).