Korán o zvířatech

Alláh říká:

A je pro vás též v dobytku vašem poučení: napájíme vás tím, co je v břichách jejich – něčím, co je mezi odpadem a krví – mlékem čistým, jež požitkem je pro pijící (16:66).
Pure Milk

Maurice Bucaille řekl:

Z vědeckého hlediska je k pochopení významu tohoto verše třeba použít fyziologických pojmů. Látky, které zajišťují výživu těla, pocházejí z chemických transformací probíhajících po celé délce zažívacího traktu. Tyto živiny pocházejí ze střevního obsahu. Po vstupu do střeva v příslušném stádiu chemické transformace prostoupí střevní stěnou do systémového oběhu. K tomuto přechodu dochází dvěma způsoby: buď přímo přes lymfatické cévy nebo nepřímo přes portální jaterní oběh. Tím se dostanou nejdřív do jater, kde dojde k jejich přeměně, a odtud proudí dále do systémového oběhu. Takto vše prochází přes krevní oběh.

Složky mléka jsou vylučovány mléčnými žlázami, které získávají výživu ze strávené potravy skrze krevní oběh. Krev tedy plní úlohu shromažďovače a nositele živin získaných z potravy a přináší živiny mléčným žlázám produkujícím mléko, stejně jako všem ostatním orgánům.

Původní pochod, který dává do pohybu celý proces, je setkání střevního obsahu a krve přes střevní stěnu. Tento přesný popis je výsledkem objevů v oblasti chemie a fyziologie trávicí soustavy, které byly v době proroka Muhammada zcela neznámé a k jejich pochopení došlo teprve v nedávné době. Dle mého názoru přítomnost tohoto koránského verše, který odkazuje na tyto skutečnosti, nelze standardně vysvětlit vzhledem k době, kdy byly formulovány „(31).