Odkazy

 1. W. Montgomery Watt byl skotský orientalista.
 2. The Genuine Islam, sv. 1, č. 8, 1936.
 3. Anglická teosofka, filozofka a politická aktivistka, která podporovala samosprávu a vzdělávací reformy v Indii.
 4. To znamená dosvědčovat, že Alláh existuje a že je stvořitelem tohoto vesmíru, který Mu náleží, a je tím, kdo v něm vše určuje. On je tím, kdo vše způsobuje. Nic nevznikne, pokud si to On nepřeje a nic se nestane, pokud si to On nepřeje.
 5. To znamená dosvědčovat, že Alláh je jediným pravým Bohem, který si zaslouží uctívání, a veškeré uctívání musí být zasvěceno pouze Jemu.
 6. To znamená věřit v jedinečnost Jeho jmen a atributů a věřit, že překrásná jména a atributy náleží Alláhovi a že je dalek jakékoliv nedokonalosti.
 7. Charles Homer Haskins (1870 – 1937), americký historik, uznávaný odborník na středověké dějiny.
 8. William H. Allen, Dictionary of Technical Terms of Aerospace, 1. vydání.
 9. Speeches Delivered in India, Londýn, 1890, str. 24
 10. Emotion as the Basis of Civilization, Londýn, 1928, str. 265, 269
 11. Islam – Her Moral and Spiritual Value, Londýn, 1927, str. 20 - 21.
 12. Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History.
 13. G. Lemaître (1927). „Un Univers homogène de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques.“ Anály Vědecké společnosti v Bruselu 47A:41.
 14. Astronomy and Cosmonogy, Sir James H. Jeans, str.
 15. V. Slipher, referát přednesený před Americkou astronomickou společností (1915).
 16. Edwin Hubble (1929). “A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae.“ Proc. Nat. Acad. Sci. 15:168 - 173.
 17. Jakákoliv z třídy částic jako např. foton, pion či alfa částice, která má nulový nebo celočíselný spin a podléhá statistickým pravidlům umožňujícím libovolnému počtu identických částic sdílet stejný kvantový stav.
 18. Dr. Zaghlool An-Nadjaar: As-Samaa (Nebe)
 19. Další podrobnosti viz: http://www.esa.int/esaSC/SEM75BS1VED_extreme_ 0.html
 20. Viz The Merck Manual, 18. vydání.
 21. Byl přednostou chirurgické kliniky na Pařížské univerzitě.
 22. The Bible, The Quran and Science
 23. Abdul-Ahad Omar je kanadský muslim. Je významný tím, že býval křesťanským teologem a duchovním, který konvertoval k islámu.
 24. Světově uznávaný embryolog, bývalý prezident Kanadské společnosti pro anatomii, katedra anatomie a buněčné biologie, Torontská univerzita.
 25. Dr. Gerald C. Goeringer je docent lékařské embryologie na katedře buněčné biologie, lékařská fakulta, Georgetown University, Washington DC, USA.
 26. Harvey E. White: Modern College Physics, van Nostrand, 1948
 27. Elder a Pernetta: Oceans, str. 27. Viz též Trevor Day: Oceans, str. 46 -7.
 28. Gross: Oceanography, str. 205.
 29. Viz Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens: Earth Science, str. 509- 525. Viz také David C. Whiteman: Mountain Meteorology, str. 100- 116.
 30. Viz Richard A. Anthes; John J. Cahir; Alistair B. Fraser; a Hans A. Panofsky: The Atmosphere, str. 269. Viz také Miller a Thompson: Elements of Meteorology, str. 141142-. Viz také Brendan Murphy; Damian Nance: Earth Science Today, str. 346.
 31. The Bible, The Quran and Science
 32. Press a Siever: Earth, str. 435. Viz také Tarbuck a Lutgens: Earth Science, str. 157. Viz také El-Naggar: The Geological Concept of Mountains in the Quran, str. 5. Viz také Brandan Murphy; Damian Nance: Earth Science Today, str. 107.
 33. El-Naggar: The Geological Concept of Mountains in the Quran, str. 5. Viz také Mountain Chains z World of Earth Science.
 34. Towards Understanding Islam, str. 3.