Islám a vědění

Această imagine arată o parte a tehnologiei moderne. Tehnologia modernă nu ar fi reuşit să ajungă la un nu ar fi existat cultura Islamică
Această imagine arată o parte a tehnologiei moderne. Tehnologia modernă nu ar fi reuşit să ajungă la un nu ar fi existat cultura Islamică

Islámské náboženství doporučuje všem lidem, aby získávali a rozšiřovali své vědění, a varuje před nevědomostí. Alláh říká:

A Bůh pak povýší ty z vás, kdož uvěřili, a ty, jimž dostalo se vědění, na stupně různé (58:11).

Tento obrázek ukazuje využití moderních technologií. Moderní technologie by takto nepokročily nebýt islámské kultury.

Islám považuje snahu o dosažení vědění, učení se a vyučování za prostředek ke vstupu do ráje (džanna). Posel islámu Muhammad řekl:

Kdokoliv hledá cestu k vědění, Alláh mu usnadní cestu vedoucí do ráje (džanna) (Abú Dawúd).

Islám zakazuje skrývání vědění, protože je povinností každého člověka, aby o ně usiloval. Posel islámu Muhammad řekl:

Kdokoliv skrývá vědění, v den zmrtvýchvstání mu bude nasazen ohnivý náhubek (Ibn Hibbán).

Islám si velmi váží učenců a trvá na tom, aby jim byla prokazována patřičná úcta. Posel islámu Muhammad řekl:

Není z mých následovníků ten, kdo neprokazuje úctu starým, kdo neprokazuje milosrdenství mladým a nedává učenci, co mu po právu náleží (Ahmad).

Posel Muhammad nám objasnil postavení učence ve svém výroku:

Výtečnost učence oproti běžnému člověku je jako moje výtečnost oproti tomu poslednímu z vás (Tirmidhí).