Islám a čistota

Islám je náboženstvím čistoty.

Alláh říká:

Synové Adamovi! Odívejte se do šatů ozdobných v modlitebně každé! Jezte a pijte, avšak nepřehánějte, vždyť On nemiluje ty, kdož přehánějí! (7:31).

Islám je také náboženstvím vnitřní čistoty. Alláh říká:

A Bůh věru miluje ty, kdož se kají, a miluje ty, kdož se očišťují! (2:222).
Court of the Lions
Lví nádvoří“ v Alhambře, která stojí v dnešní španělské Andalusii. Tuto oblast kdysi ovládali muslimové.

Čistota je podmínkou pro platnost modlitby a modlitba je skutkem uctívání, který muslim vykonává minimálně pětkrát v průběhu celého dne. Islám také nařizuje koupel po ejakulaci či pohlavním styku a důrazně doporučuje koupel také před úkony, které mají v islámu symbolický význam, jako je páteční modlitba a velká či malá pouť do Mekky.

Alláh ve slavném Koránu říká:

Vy, kteří věříte! Když se chystáte k modlitbě, umyjte si obličeje své i ruce své až k loktům a otřete si hlavy své a a nohy své až ke kotníkům! A jste-li potřísnění, očistěte se! Jste-li nemocní nebo na cestách či přišel-li někdo z vás ze záchodu anebo jste měli styk s ženami – a nenaleznete-li vodu – omývejte se dobrým jemným pískem a otřete si jím obličeje své i ruce své; Bůh vám nechce působit žádné nesnáze, nýbrž vás chce očistit a dovršit tak dobrodiní Své vůči vám – snad budete vděční! (5:6).

Islám doporučuje mytí rukou před jídlem i po něm. Posel islámu Muhammad řekl:

Jídlo je požehnané, když si člověk umyje ruce před ním a po něm (Tirmídhí).

Islám doporučuje udržovat v čistotě ústa a zuby. Posel islámu Muhammad řekl:

Kdybych to neshledal pro své následovníky obtížným, přikázal bych jim čištění zubů před každou modlitbou. (Buchárí).

Islám doporučuje očišťovat a udržovat v čistotě místa, kde se může držet špína a množit choroboplodné zárodky. Posel islámu Muhammad řekl:

Je pět skutků, které vycházejí z Alláhem stvořené lidské přirozenosti: obřízka, odstraňování pubického ochlupení, vytrhávání chlupů v podpaží, zkracování kníru a stříhání nehtů. (Buchárí).