Jak se stát muslimem?

Mecca Kaaba Muslims Islam

Pro to, aby se člověk stal muslimem, nejsou žádné zvláštní náboženské obřady či zvyky, specifická místa či nutnost svědků. Je to proto, že v islámu má člověk přímý vztah se svým Pánem bez jakýchkoli prostředníků.

Stačí jen uvěřit a prohlásit, že je jen jediný Bůh a že Muhammad je Jeho služebníkem a poslem. Tím se člověk stane muslimem. Když tato slova pronese upřímně, všechny hříchy v jeho dosavadním životě mu jsou odpuštěny.

Bůh říká ve svatém Koránu: Kromě těch, kdož pokání činili, uvěřili a zbožné skutky konali. A takovým Bůh špatné skutky jejich za dobré vymění, vždyť Bůh odpouštějící je a slitovný (25:70). Kdo se odevzdá do Boží vůle, jako muslim začíná svůj život znovu.

Nemuslimové, kteří přijmou islám, dostanou svou odměnu dvojnásobně, protože věřili ve své posly a uvěřili v také Muhammada.

Alláh říká:

Ti, kterým jsme již předtím dali Písmo, věří v ně, a když je jim přednášeno, hovoří: Uvěřili jsme v ně, neboť je to pravda od Pána našeho pocházející. A věru jsme byli již předtím odevzdáni do vůle Páně. Těmto dostane se odměny dvojnásobné za to, že trpěliví byli a zlé dobrým opláceli a rozdávali z toho, co jsme jim uštědřili (28:52 - 54).

Navíc jim Alláh vymaže všechny hříchy, kterých se dopustili před přijetím islámu.

Prorok řekl:

Islám maže vše [hříchy] před sebou. (Muslim).