Základní cíle islámu

Základními cíli islámu je:

  1. Zachování islámského náboženství.
  2. Zachování života.
  3. Zachování majetku.
  4. Zachování zdravé mysli.
  5. Zachování rodové linie.
  6. Zachování cti.

Prorok islámu Muhammad S řekl:

«Alláh pro vás vskutku učinil vaše životy, vaše majetky a vaší čest nedotknutelnými, stejně tak jako je posvátný tento den [den ‹Arafah během pouti] v tomto [posvátném] měsíci [měsíc Dhul-Hidždža, 12. měsíc islámského kalendáře] na tomto [posvátném] místě [Mekka a její okolí]» (Buchárí).

Také řekl:

«Mám vám říci, kdo je pravý věřící? Člověk, kterému ostatní svěřují své peníze a životy. Muslim je ten, před jehož jazykem a rukou jsou ostatní v bezpečí. Pravý bojovník na Alláhově cestě je ten, kdo bojuje proti vnitřním touhám svého já, aby poslouchal Alláha, a pravý vystěhovalec [kdo opustil zemi nevíry a odešel do země víry] je ten, kdo opustí hříchy a špatné činy» (Ibn Hibbán).