Etiketa, dobré způsoby a morálka v islámu

decoration

Islám zakazuje veškeré špatné a nemravné činy, ať slovem či činem.

Alláh říká:

Rci: Pán můj věru zakázal jen necudnosti veřejné i tajné, hřích a bezprávnou svévoli; a dále, abyste přidružovali k Bohu to, k čemu On neseslal oprávnění, a mluvili o Bohu to, k čemu On neseslal oprávnění, a mluvili o Bohu to, o čem nemáte ponětí (7:33).

Islám přikazuje a nabádá k dobré morálce a způsobům. Prorok islámu, Muhammad, řekl:

Byl jsem poslán, abych zdokonalil dobré a počestné způsoby (Hákim).

Vznešený a všemocný Alláh řekl v Koránu:

Rci: Pojďte sem, abych vám sdělil to, co Pán váš vám zakázal! Nepřidružujte k Němu nic, buďte laskaví k rodičům, nezabíjejte z nedostatku děti své, vždyť jsme uštědřili nezbytné pro vás i pro ně! Střezte se smilstva veřejného i tajného, nezabíjejte nikoho, koho Bůh vám zakázal, leda podle práva! A toto je to, co On vám přikazuje – snad budete rozumní! (6:151).

Alláhův posel řekl:

Nikdo z vás nevěří, dokud nechce pro svého bratra to, co chce pro sebe». (Buchárí).