Závěr

Islamic Calligraphy

Boží náboženství, islám, je ve všech ohledech úplné a je návodem ke šťastnému životu na tomto světě a věčnému a trvalému životu na onom světě. Můžete pozorovat špatné chování a chyby, kterých se muslimové dopouštějí vůči sobě samým i ostatním, avšak vězte, že islám sám nemá s těmito nedostatky nic společného.

K tomu, co vidíte, je může vést neznalost náboženství či slabost ve víře. Nesuďte tedy islám podle toho, čeho se dopouštějí někteří z jeho následovníků. Tato publikace může posloužit jako klíč k hledání pravdy, avšak je třeba ji doplnit následujícím přístupem:

  • 1. Oprostit svou mysl ode všech osobních tuh či náboženských předsudků.
  • 2. Nechat se vést touhou nalézt a poznat pravdu a nehledat jen chyby a nedostatky.
  • 3. Myslet nezávisle a ve svých soudech nepodléhat ostatním.
A když je jim řečeno: “Následujte to, co seslal Bůh!“, odpovídají: „Nikoliv, my budeme následovat to, co u otců svých jsme nalezli. A což když je satan zve k trestu plamene šlehajícího? (31:21).