Kaaba

Kaaba

Když se narodil Izmael, syn Abraháma a Hagar, nejvyšší Bůh Abrahámovi vnukl, aby je vzal do Mekky. Tam je čas od času navštěvoval

Vědecké Vysvětlení v Koránu

Vědecké Vysvětlení v Koránu

Korán byl zjeven Muhammadovi, který byl negramotný – neuměl ani číst, ani psát. Jeho lid byl převážně také negramotný. Jak tedy mohl takovýto muž přinést písmo, které přivádělo v úžas nejvýřečnější z lidí?

Kdo je Posel islámu ?

Kdo je Posel islámu ?

Poslem islámu je Abul Qásim, Muhammad, syn Abdulláha, syna Abdul Muttaliba, syna Hášima. Náležel k arabskému kmenu Kurajšovců, jehož původ sahá až k ‹Adnánovi, jednomu z potomků proroka Izmaela. Izmael byl synem Abraháma, Alláhova posla, nechť mu Alláh žehná.

Práva v islámu

Práva v islámu

Islám svým následovníkům předepisuje, aby lidem dávali jejich práva. Rodiče, manželé/manželky, děti, sousedé:

Úvod

Ve jménu Alláha, milosrdného, slitovného Rcete: «Uvěřili jsme v Boha a v to, co seslal nám, i v to, co seslal Abrahamovi, Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům, i v to , co bylo dáno Mojžíšovi, Ježíšovi, a v to, co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi a do vůle Pána svého jsme odevzdáni!» [2:136]

Ve jménu Alláha, milosrdného, slitovného.

Všechna chvála patří Alláhovi, Pánu(V originálu je v Koránu použito slovo „Rabb“, pro které není v jiných jazycích přesný ekvivalent. „Rabb“ znamená stvořitele, tvůrce a utvářejícího, živitele, toho, na kterém veškeré stvoření závisí pro svou obživu a toho, kdo dává život a smrt.) všech světů, nechť žehná Svému prorokovi a ochrání ho a jeho rodinu před vším zlem.

Tato publikace stručně vysvětluje poslední Boží náboženství(Náboženství je překladem arabského výrazu „dín“, které obvykle označuje způsob života, jak soukromého, tak veřejného. Tento výraz se širokým významem znamená náboženské obřady, politické uspořádání a podrobný návod ke každodennímu životu, včetně hygieny či etikety.), které nahradilo všechna předešlá náboženství. Podle posledních průzkumů má islám přes miliardu následovníků po celém světě. Toto náboženství přijímá velké množství lidí, přestože vyzývatelé k islámu nemají dostatečnou finanční ani morální podporu. I přesto skoro nikdy neslyšíme o případech, že by se muslim po přijetí islámu svého náboženství zřekl.

Dřív než se začtete do této publikace, měli byste vědět, že Korán není vědeckou knihou. V islámu má vědění velkou váhu a učenci se v muslimské společnosti těší velké úctě. Korán je základním zákonem, kterým se řídí muslimův život, a dotýká se politických, společenských, ekonomických, morálních i dalších otázek.

Mým cílem v této publikaci není najít odpovídající koránský verš pro každý vědecký objev. Uvádím některá vědecká fakta pouze proto, abych ukázal, že některé koránské verše přesně popisují vědecké poznatky, které moderní věda objevila teprve nedávno.

Vyzývám všechny, aby si přečetli tuto knihu, zamysleli se nad Božími znameními a snažili se pochopit pravé Boží náboženství.